รูปคลื่นจำลองของไฟกระโชก หรือ Surge ตามมาตรฐานต่างๆ

ภาพแสดงรูปคลื่น 1.25/50

 

ภาพแสดงรูปคลื่น 8/20

 

ภาพแสดงรูปคลื่น 10/350

 

ภาพแสดงรูปคลื่น Combination Wave

 

ภาพแสดงรูปคลื่น 10/700

 

ภาพแสดงรูปคลื่น 10/1000

 

ภาพแสดงรูปคลื่น Ring Wave

 

ภาพแสดงรูปคลื่น 1kV/us , 100 V/us , 100 V/s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อเรา

Contact Us

*
*
*
*
*
*